Projekty DIO

Projekty dopravně inženýrských opatření (DIO)


Na základě požadavků zpracováváme návrhy dopravně-inženýrských opatření ( DIO ). Projekty DIO jsou vyžadovány odborem dopravy pro povolení prací na pozemních komunikacích, musí být schváleny Policií ČR.

Kdy např. potřebujete projekt DIO?

  • zabezpečení mimořádných dopravních situací
  • zabezpečení výkopů
  • realizace uzavírek
  • zábory pro stavbu ( kontejner aj. )

Vypracování projektů DIO

Návrhy pro dopravně-inženýrská opatření vycházejí z požadovaného zadání. ADOZ Praha při vypracovávání projektů DIO plně respektuje požadavky klienta a pracuje v úzké součinnosti s ním. Cílem spolupráce je najít optimální řešení, které splňuje legislativní a bezpečnostní parametry a zároveň vyhovuje přání zadavatele

  • doba vypracování projektu DIO se odvíjí od složitosti řešené situace.

K vypracování projektu od Vás potřebujeme:

  • váš požadavek na zábor (specifikace záboru – rozměr, účel, doba trvání apod.)
  • lokalizaci záboru (zákres do mapky, adresa …)

Realizace DIO

Realizace DIO se odvíjí od schválené projektové dokumentace k dopravně-inženýrskému opatření. ADOZ Praha dodává kompletní řešení, včetně instalace dopravního značení, pronájmu provizorní SSZ, zabezpečení výkopů i aplikace přechodného vodorovného dopravního značení.

  • doba realizace je závislá na projektu DIO. V případě dlouhodobějšího pronájmu dopravního značení a zařízení poskytujeme slevu až 40 %

Potřebujete více informací?

Dotazy o projektech a realizaci DIO, o možnostech provedení i o šíři poskytovaných služeb Vám rádi zodpovíme na adoz@adozpraha.cz nebo na telefonu +420 272 700 103.

Kontaktí údaje:
Zpráva: