Dopravní značky

Dopravní značky

Zákazové značky
Zákazové značky

B1 - Zákaz vjezdu všech vozidel; B2 - Zákaz vjezdu vozidel; B3a - Zákaz vjezdu všech motorových vozidel s výjimkou motocyklů bez postranního vozíku, B3b - Zákaz vjezdu osobních automobilů; B4 - Zákaz vjezdu nákladních automobilů; B5 - Zákaz vjezdu nákladních autobusů; B6 - Zákaz vjezdu traktorů.

Výstražné značky
Výstražné značky

A1a - Zatáčka vpravo; A1b - Zatáčka vlevo; A2a - Dvojitá zatáčka, první vpravo; A2b - Dvojitá zatáčka, první vlevo; A3 - Křižovatka; A4 - Pozor, kruhovýobjezd; A5a - Nebezpečné klesání; A5b - Nebezpečné stoupání, A6a - Zúžená vozovka (z obou stran); A6b - Zúžená vozovka (z jedné strany).

Upravující přednost
Upravující přednost

P1 - Křižovatka s vedlejší pozemní komunikací; P2 - Hlavní pozemní komunikace; P3 - Konec hlavní pozemní komunikace; P4 - dej přednost v jízdě; P5 - dej přednost v jízdě tramvaji; P6 - Stůj, dej přednost v jízdě; P7 - Přednost protijedoucích vozidel.

Příkazové značky
Příkazové značky

C1 - Kruhový objezd; C2a - Přikázaný směr jízdy přímo; C2b - Přikázaný směr jízdy vpravo; C2c - Přikázaný směr jízdy vlevo; C2d - Přikázaný směr jízdy přímo a vpravo; C2e - Přikázaný směr jízdy přímo a vlevo; C2f - Přikázaný směr jízdy vpravo a vlevo; C3a - Přikázaný směr jízdy zde vpravo; C3b - Přikázaný směr.

Informativní značky
Informativní značky

IP2 - Zpomalovací práh; IP3 - Podchod, nebo nadchod; IP4b - Jednosměrný provoz; IP5 - Doporučená rychlost; IP6 - Přechod pro chodce; IP7 - Přejezd pro cyklisty; IP8a - Tunel; IP8b - Konec tunelu; IP9 - Nouzové stání; IP11a - Parkoviště; IP11b - Parkoviště (kolmé, nebo šikmé); IP11c - Parkoviště