Informativní značky

Informativní značky

E 13 - 50 x 15 cm

E13 - 50 x 15 cm

420 Kč bez DPH
Odtah
Odtah vozidla - 50 x 15 cm 420 Kč bez DPH
IS 4b

Rozměr 130 x 33 cm

1 550 Kč bez DPH
E 13 - 70 x 50 cm

Podtabulka E 13 - text libovolný

1 090 Kč bez DPH
E22c
E22c 850 Kč bez DPH
E1
Počet 800 Kč bez DPH
E2a
Tvar křižovatky 800 Kč bez DPH
E2b
Tvar křižovatky 800 Kč bez DPH
E2c
Tvar křižovatky 992 Kč bez DPH
E2d
Tvar dvou křižovatek 992 Kč bez DPH
E3a
Vzdálenost 420 Kč bez DPH
E3b
Vzdálenost 420 Kč bez DPH
E4
Délka úseku 420 Kč bez DPH
E5
Celková hmotnost 420 Kč bez DPH
E6
Za mokra 800 Kč bez DPH
E7a
Směrová šipka 700 Kč bez DPH
E7b
Směrová šipka 700 Kč bez DPH
E 8a
Začátek úseku 420 Kč bez DPH
E 8b
Průběh úseku 420 Kč bez DPH
E 8c
Konec úseku 420 Kč bez DPH
E 8d
Úsek platnosti 420 Kč bez DPH
E 8e
Úsek platnosti 420 Kč bez DPH
E9
Druh vozidla 800 Kč bez DPH
E10
Tvar křížení pozemní komunikace s dráhou 800 Kč bez DPH
E11
Bez poplatku 992 Kč bez DPH
E 13 - 50 x 30 cm

Podtabulka E 13 - text libovolný

800 Kč bez DPH
E 13 - 50 x 50 cm

Podtabulka E 13 - text libovolný

900 Kč bez DPH
Dopravní značka IP2
Zpomalovací práh 800 Kč bez DPH
Dopravní značka IP3
Podchod, nebo nadchod 800 Kč bez DPH
Dopravní značka IP4b
Jednosměrný provoz 800 Kč bez DPH
Dopravní značka IP5
Doporučená rychlost 800 Kč bez DPH
Dopravní značka IP6
Přechod pro chodce 800 Kč bez DPH
Dopravní značka IP7
Přejezd pro cyklisty 800 Kč bez DPH
Dopravní značka IZ3b
Konec tunelu 992 Kč bez DPH
Dopravní značka IP9
Nouzové stání 992 Kč bez DPH
Dopravní značka IP10a
Slepá ulice 800 Kč bez DPH
Dopravní značka IP10b
Slepá ulice vpravo, nebo vlevo 800 Kč bez DPH
Dopravní značka IP11a
IP11a Parkoviště 992 Kč bez DPH
Dopravní značka IP11b
Parkoviště (kolmé, nebo šikmé) 992 Kč bez DPH
Dopravní značka IP11c
Parkoviště podélné 992 Kč bez DPH
Dopravní značka IP11d
Parkoviště (stání na chodníku) 992 Kč bez DPH
Dopravní značka IP11e
Parkoviště (stání na chodníku- podélné) 992 Kč bez DPH
Dopravní značka IP11f
Parkoviště (částečně na chodníku kolmé nebo šikmé) 992 Kč bez DPH
Dopravní značka IP11g
parkoviště (částečné stání na chodníku podélné) 992 Kč bez DPH
Dopravní značka IP12
Vyhrazené parkoviště 992 Kč bez DPH
Dopravní značka IP13a
Kryté parkoviště 992 Kč bez DPH
Dopravní značka IP13b
Parkoviště s parkovacím kotoučem 992 Kč bez DPH
Dopravní značka IP13c
Parkoviště s parkovacím automatem 992 Kč bez DPH
Dopravní značka IP13d
Parkoviště P+R 992 Kč bez DPH
IZ 1a - IZ 1b
Dálnice 2 450 Kč bez DPH
IZ 4a (IZ 4b)

Začátek a konec obce - 100 x 50 cm

1 157 Kč bez DPH
IZ 2a - IZ 2b
Silnice pro motorová vozidla 2 450 Kč bez DPH
IP 22 - 100 x 75 cm

Změna místní úpravy

Rozměr 100 x 75 cm

2 200 Kč bez DPH
IP 22 - 150 x 100 cm

Změna místní úpravy

Rozměr 150 x 100 cm

3 250 Kč bez DPH
IZ 5a ( IP 26a )
Obytná zóna 1 850 Kč bez DPH
IZ 5b ( IP 26b )
Konec obytné zóny 1 850 Kč bez DPH