Informativní značky

Informativní značky

E 13 - 50 x 15 cm
E13 - 50 x 15 cm 370 Kč bez DPH
Odtah
Odtah vozidla - 50 x 15 cm 370 Kč bez DPH
IS4c

Rozměr 130 x 33 cm

1 390 Kč bez DPH
E 13 - 70 x 50 cm

Podtabulka E 13 - text libovolný

1 090 Kč bez DPH
E22c
E22c 850 Kč bez DPH
E1
Počet 700 Kč bez DPH
E2a
Tvar křižovatky 700 Kč bez DPH
E2b
Tvar křižovatky 700 Kč bez DPH
E2c
Tvar křižovatky 890 Kč bez DPH
E2d
Tvar dvou křižovatek 890 Kč bez DPH
E3a
Vzdálenost 370 Kč bez DPH
E3b
Vzdálenost 370 Kč bez DPH
E4
Délka úseku 370 Kč bez DPH
E5
Celková hmotnost 370 Kč bez DPH
E6
Za mokra 700 Kč bez DPH
E7a
Směrová šipka 640 Kč bez DPH
E7b
Směrová šipka 640 Kč bez DPH
E 8a
Začátek úseku 370 Kč bez DPH
E 8b
Průběh úseku 370 Kč bez DPH
E 8c
Konec úseku 370 Kč bez DPH
E 8d
Úsek platnosti 370 Kč bez DPH
E 8e
Úsek platnosti 370 Kč bez DPH
E9
Druh vozidla 700 Kč bez DPH
E10
Tvar křížení pozemní komunikace s dráhou 700 Kč bez DPH
E11
Bez poplatku 890 Kč bez DPH
E 13 - 50 x 30 cm

Podtabulka E 13 - text libovolný

700 Kč bez DPH
E 13 - 50 x 50 cm

Podtabulka E 13 - text libovolný

800 Kč bez DPH
Dopravní značka IP2
Zpomalovací práh 700 Kč bez DPH
Dopravní značka IP3
Podchod, nebo nadchod 700 Kč bez DPH
Dopravní značka IP4b
Jednosměrný provoz 700 Kč bez DPH
Dopravní značka IP5
Doporučená rychlost 700 Kč bez DPH
Dopravní značka IP6
Přechod pro chodce 700 Kč bez DPH
Dopravní značka IP7
Přejezd pro cyklisty 700 Kč bez DPH
Dopravní značka IP8b
Konec tunelu 890 Kč bez DPH
Dopravní značka IP9
Nouzové stání 890 Kč bez DPH
Dopravní značka IP10a
Slepá ulice 700 Kč bez DPH
Dopravní značka IP10b
Slepá ulice vpravo, nebo vlevo 700 Kč bez DPH
Dopravní značka IP11a
IP11a Parkoviště 890 Kč bez DPH
Dopravní značka IP11b
Parkoviště (kolmé, nebo šikmé) 890 Kč bez DPH
Dopravní značka IP11c
Parkoviště podélné 890 Kč bez DPH
Dopravní značka IP11d
Parkoviště (stání na chodníku) 890 Kč bez DPH
Dopravní značka IP11e
Parkoviště (stání na chodníku- podélné) 890 Kč bez DPH
Dopravní značka IP11f
Parkoviště (částečně na chodníku kolmé nebo šikmé) 890 Kč bez DPH
Dopravní značka IP11g
parkoviště (částečné stání na chodníku podélné) 890 Kč bez DPH
Dopravní značka IP12
Vyhrazené parkoviště 890 Kč bez DPH
Dopravní značka IP13a
Kryté parkoviště 890 Kč bez DPH
Dopravní značka IP13b
Parkoviště s parkovacím kotoučem 890 Kč bez DPH
Dopravní značka IP13c
Parkoviště s parkovacím automatem 890 Kč bez DPH
Dopravní značka IP13d
Parkoviště P+R 890 Kč bez DPH
IZ 1a - IZ 1b
Dálnice 2 450 Kč bez DPH
IZ 4a (IZ 4b)

Začátek a konec obce - 100 x 50 cm

990 Kč bez DPH
IZ 2a - IZ 2b
Silnice pro motorová vozidla 2 450 Kč bez DPH
IP 22 - 100 x 75 cm

Změna místní úpravy

Rozměr 100 x 75 cm

2 200 Kč bez DPH
IP 22 - 150 x 100 cm

Změna místní úpravy

Rozměr 150 x 100 cm

2 950 Kč bez DPH
IZ 5a ( IP 26a )
Obytná zóna 1 850 Kč bez DPH
IZ 5b ( IP 26b )
Konec obytné zóny 1 850 Kč bez DPH