Zákazové značky

Zákazové značky

Dopravní značka B 1 zmenšená Ø 50 cm

Zákaz vjezdu všech vozidel

750 Kč bez DPH
Dopravní značka B1-základní vel. Ø 70 cm
Zákaz vjezdu všech vozidel 890 Kč bez DPH
Dopravní značka B2
Zákaz vjezdu vozidel 890 Kč bez DPH
Dopravní značka B3a
Zákaz vjezdu všech motorových vozidel s výjimkou motocyklů bez postranního vozíku 890 Kč bez DPH
Dopravní značka B3b
Zákaz vjezdu osobních automobilů 890 Kč bez DPH
Dopravní značka B4
Zákaz vjezdu nákladních automobilů 890 Kč bez DPH
Dopravní značka B5
Zákaz vjezdu autobusů 890 Kč bez DPH
Dopravní značka B6
Zákaz vjezdu traktorů 890 Kč bez DPH
Dopravní značka B7
Zákaz vjezdu motocyklu 890 Kč bez DPH
Dopravní značka B8
Zákaz vjezdu jízdních kol 890 Kč bez DPH
Dopravní značka B9
Zákaz vjezdu potahových vozidel 890 Kč bez DPH
Dopravní značka B10
Zákaz vjezdu všech vozíků 890 Kč bez DPH
Dopravní značka B11
Zákaz vjezdu všech motorových vozidel 890 Kč bez DPH
Dopravní značka B12
Zákaz vjezdu vyznačených vozidel 890 Kč bez DPH
Dopravní značka B13
Zákaz vjezdu vozidel, jejichž okamžitá hmotnost převyšuje vyznačenou mez 890 Kč bez DPH
Dopravní značka B14
Zákaz vjezdu vozidel,jejichž okamžitá hmotnost připadající na nápravu přesahuje vyznačenou mez 890 Kč bez DPH
Dopravní značka B15

Zákaz vjezdu vozidel, jejichž šířka přesahuje vyznačenou mez

890 Kč bez DPH
Dopravní značka B16

Zákaz vjezdu vozidel, jejichž výška přesahuje vyznačenou mez

890 Kč bez DPH
Dopravní značka B17
Zákaz vjezdu vozidel, jejichž délka přesahuje vyznačenou mez 890 Kč bez DPH
Dopravní značka B18
Zákaz vjezdu vozidel přepravujících nebezpečný náklad 890 Kč bez DPH
Dopravní značka B20a - 10 km/hod.
Nejvyšší dovolená rychlost 890 Kč bez DPH
Dopravní značka B20a - 20 km/hod
Nejvyšší dovolená rychlost 891 Kč bez DPH
Dopravní značka B20a - 30 km/hod
Nejvyšší dovolená rychlost 890 Kč bez DPH
Dopravní značka B20a - 40 km/hod
Nejvyšší dovolená rychlost 890 Kč bez DPH
Dopravní značka B20a - 50 km/hod
Nejvyšší dovolená rychlost 890 Kč bez DPH
Dopravní značka B20a - 60 km/hod
Nejvyšší dovolená rychlost 890 Kč bez DPH
Dopravní značka B20a - 70 km/hod
Nejvyšší dovolená rychlost 890 Kč bez DPH
Dopravní značka B20a - 80 km/hod
Nejvyšší dovolená rychlost 890 Kč bez DPH
Dopravní značka B20a - 90 km/hod
Nejvyšší dovolená rychlost 890 Kč bez DPH
B0
NAROZENINOVÁ ZNAČKA 890 Kč bez DPH
Dopravní značka B20b
Konec povolené rychlosti 890 Kč bez DPH
Dopravní značka B21a
Zákaz předjíždění 890 Kč bez DPH
Dopravní značka B21b
Konec zákazu předjíždění 890 Kč bez DPH
Dopravní značka B22a
Zákaz předjíždění pro nákladní automobily 890 Kč bez DPH
Dopravní značka B22b
Konec zákazu předjíždění pro nákladní automobily 890 Kč bez DPH
Dopravní značka B23a
Zákaz zvukových výstražných znamení 890 Kč bez DPH
Dopravní značka B23b
Konec zákazu zvukových výstražných znamení 890 Kč bez DPH
Dopravní značka B24a
Zákaz odbočování vpravo 890 Kč bez DPH
Dopravní značka B24b
Zákaz odbočování vlevo 890 Kč bez DPH
Dopravní značka B25
Zákaz otáčení 890 Kč bez DPH
Dopravní značka B26
Konec všech zákazů 890 Kč bez DPH
Dopravní značka B27
Povinnost zastavit vozidlo 890 Kč bez DPH
Dopravní značka B28
Zákaz zastavení 890 Kč bez DPH
Dopravní značka B29
Zákaz stání 890 Kč bez DPH
Dopravní značka B30
Zákaz vstupu chodců 890 Kč bez DPH
Dopravní značka B31
Zákaz vjezdu jezdců na zvířeti 890 Kč bez DPH
Dopravní značka B32
Jiný zákaz 890 Kč bez DPH
Dopravní značka B33
Zákaz vjezdu motorových vozidel s přívěsem 890 Kč bez DPH
Dopravní značka B34
Nejmenší vzdálenost mezi vozidly 890 Kč bez DPH